Dom pasywny to obiekt budowany w nowoczesnej technologii, która pozwala na uzyskanie wysokich oszczędności podczas eksploatacji budynku.

Definicja wskazuje, że pasywnym domem jest obiekt, w którym dzięki odpowiednim rozwiązaniom technologicznym zminimalizowane jest zapotrzebowanie na energię pierwotną, potrzebną do ogrzewania, działania urządzeń domowych i przygotowywania ciepłej wody użytkowej. Dodatkowo dom pasywny budowany jest z myślą o odzyskiwaniu maksymalnej ilości energii pochodzącej z natury – np. światła dziennego.

Jest to standard budowy, w którym wznosi się i wykańcza obiekty tak, by ograniczać ich zapotrzebowanie energetyczne. Dom ten powinien być doskonale zaizolowany termicznie, niemal całkowicie szczelny, żeby ucieczka ciepła wytworzonego w jego wnętrzu była jak najmniejsza.

Zapotrzebowanie energetyczne takiego domu wynosi standardowo poniżej 15 kWh/(m²/rok), czyli jest około ośmiokrotnie mniejsze w stosunku do domów budowanych w tradycyjnej technologii, które zużywają rocznie nawet 120 kWh/(m²/rok). 

Z tego powodu coraz więcej inwestorów decyduje się na budowanie domu pasywnego. Domy pasywne w budowie potrafią być znacząco droższe od standardowych, jednak późniejsze zyski z codziennej eksploatacji szybko równoważą poniesioną inwestycję..  

Za budowę domu pasywnego trzeba zwykle zapłacić więcej, ale takie nakłady finansowe w krótkim czasie mogą się zwrócić, zwłaszcza przy rosnących kosztach produkcji energii elektrycznej.  

Czym różni się dom pasywny od domu energooszczędnego? 

Bardzo często możesz spotkać się z zamiennym wykorzystywaniem pojęć dom pasywny i dom energooszczędny. Nie jest to jednakże tożsame. Pod względem samej architektury budynku może nie być między nimi wielu różnic. Oba mają prostą, foremną bryłę, pozbawioną ozdobników architektonicznych w postaci wykuszy, lukarn czy balkonów, gdyż są to potencjalne mostki termiczne, które bardzo trudno zlikwidować poprzez poprawną izolację termiczną i uszczelnienia.  

Główna różnica pomiędzy domem energooszczędnym a pasywnym tkwi w ich indywidualnym zapotrzebowaniu energetycznym. Mowa tu o energii pierwotnej, czyli nieodtwarzalnej, która pochodzi  ze spalania np. paliw kopalnych. W przypadku domów pasywnych nie przekracza ono 15 kWh (m²/rok), natomiast dla domów energooszczędnych wartość ta wynosi ok 40 kWh (m²/rok).  

Zgodnie z przepisami obowiązującymi w Unii Europejskiej, domy obecnie budowane muszą charakteryzować się niższym niż dawniej zapotrzebowaniem na nieodnawialną energię. Jej wskaźnik oznaczany symbolem EP (energia pierwotna) powinien w idealnej sytuacji osiągać poziom poniżej 70 kWh (m2.rok). Zgodnie z normą ISO zapotrzebowanie na energię wyznacza standard budynku. I tak dom energooszczędny to taki, który zużywa 30-70 kWh/(m2.rok), niskoenergetyczny 15-30 kWh/(m2.rok), pasywny 0-15 kWh/(m2.rok), a zeroenergetyczny 0 kWh/(m2.rok). 

Izolacyjność przegród budowlanych domu pasywnego 

Istotnym aspektem projektowania i budowania domów pasywnych i energooszczędnych  jest zastosowanie stolarki o jak najniższym współczynniku przenikania ciepła.

Drzwi ThermoCarbon marki Hormann to idealne rozwiązanie do domów pasywnych. Mają aluminiową płytę grubości 100 mm z niewidocznym profilem skrzydła i wypełnieniem z pianki PU. Funkcję przegrody termicznej spełnia tu profil ramy skrzydła wykonany z kompozytu karbonu i włókna szklanego. Aluminiowa ościeżnica ma przegrodę termiczną wypełnioną pianką PU. Te ekskluzywne drzwi, które występują w bardzo wielu nowoczesnych wzorach, mają też potrójną płaszczyznę uszczelnienia. To wszystko sprawia, że ich współczynnik przenikania ciepła UD wynosić może nawet 0,47 W/(m2K).

Dodatkowo drzwi ThermoCarbon standardowo oferowane są w klasie przeciwwłamaniowej RC 3, a opcjonalnie RC 4. 

Drzwi zewnętrzne firmy Hörmann z nagrodą VIP Najlepsze Okna Drzwi Bramy Osłony 2021

Na uwagę zasługuje także, przeznaczona do ciepłych garaży, brama LPU 67 Thermo. Nagrodzona Złotym Medalem MTP targów Budma 2018 , zbudowana z segmentów o grubości 67 mm z przegrodą termiczną, o współczynniku przenikania ciepła dla zamontowanej bramy nawet 1,0 W/(m2K). Wyposażona w zestaw dodatkowych  uszczelek ościeżnicy ThermoFrame nawet 0,88 W/(m2K).

Polecamy również:

Dofinansowanie do termomodernizacji istniejących już budynków: https://cdn.hoermann-cloud.de/fileadmin/_country/presse/pl/pdf/Termomodernizacja_inf.pras_.pdf